EFFEKTIV OPPFØLGNING - FAGLIG KOMPETANSE - PERSONLIG SERVICE - BRED ERFARING

advokat

Hovedside

www.tangedal.no er oppgradert til mer moderne form. Artiklene om bruktbåtkjøp og annet relatert til kjøpsrett er flyttet til ny side -- du finner det her. Artiklene er oppdatert i 2007 og inneholder det meste av hva man trenger å vite om sine rettigheter ved kjøp eller salg av brukt båt.

I tillegg til artiklene som tar opp kjøpsloven og dens regler om kjøp og salg av båt, kommer det flere "småsnutter" som er kortere omtale av enkeltstående juridiske regler og begreper som relaterer seg til båt og båtliv.

Kjøpekontrakten for bruktbåthandel mellom private finnes her. Ved kjøp og salg av brukt båt er det viktig å ta stilling til både salgsvilkår og tersklene for når eventuelle feil blir til kjøpsretslige manler; foruten at det er viktig å kontraktsfeste de sentrale egenskaper ved båten. Vi mener at vår kontrakt er den tryggeste for både kjøper og selger. Du er velkommen til å bruke den så lenge bruken er privat.

© Advokatfirmaet JUDICIUM DA